Designfellesskapet Bergen

Grete Smedal MNI

Farge

Felleskapet består av fem selvstendige firmaer som samlet dekker viktige designdisipliner. Vår styrke er allsidighet og fleksibilitet, samt muligheten til å arbeide med både små og store prosjekter. Vi samarbeider ved store og komplekse oppgaver - der det er nødvendig med allsidig kompetanse, en utvidet kapasitet og et bredt erfaringsgrunnlag. Ved mindre og klart avgrensede oppdrag arbeider det enkelte firma som oftes hver for seg. Sammen utgjør vi en ressurs av variert, men også delvis overlappende kompetanse innen våre fagfelt.

Tema Design

Grafisk

Absolutt Form AS

Rom

Betty Hermansen

Tekstil

Sølvi Myrseth MNID

Produkt